När du flyttar in

Före inflyttningen är det en hel del saker att tänka på:
• Säg upp din gamla lägenhet så snart som möjligt, om du bor i en hyreslägenhet, Vanligen är uppsägningstiden tre månader.

• Du kan ändra din adress på Adressändring, telefon 020-97 98 99 eller på deras hemsida www.adressandring.se.

• Meddela din nya adress till vänner, bekanta, arbetsgivare, försäkringsbolag, kreditgivare, föreningar, tidningar som du prenumererar på och så vidare.

• Flytta din hemförsäkring.

• Beställ flyttning av telefon-och internetabonnemang.

• Avsluta ditt gamla elabonnemang och anmäl ditt nya. Tänk på uppsägningstiden.

• Sätt genast upp hänglås eller liknande på ditt nya förråd.

• Meddela hyresvärden vilket namn som ska stå på dörren. Fäst inga egna skyltar på dörren.

• Säg ”Hej” till den du möter i ditt nya hus, en ny granne tycker oftast att det är trevligt. Ett ”Hej” skapar trygghet!

Vilka regler har man att rätta sig efter:
Hyreslagen innehåller regler om rättigheter och skyldigheter för hyresgäster och hyresvärdar. Vissa regler är tvingande och gäller oavsett vad som står i kontraktet. Hyreslagens bestämmelser brukar kompletteras med ordningsregler som finns i hyresavtalet.

• Du är bunden av hyresavtalet från den dag hyresavtalet ingicks även om du inte har flyttat in i lägenheten.

• Hyresavtalet löper oftast tills vidare.

• Uppsägningstiden är vanligen tre månader.

Hyresvärden eller en representant för hyresvärden ska:
• Vara tillgänglig för att ta emot på frågor och felanmälningar.

• Avhjälpa fel.

• Underhålla lägenheten med skäliga tidsmellanrum som vanligtvis framgår av hyresvärdens underhållsplan.

Hyresgästen ska:
• Använda lägenheten som bostad.

• Betala hyran i rätt tid.

• Vårda lägenheten väl. Detta gäller även gemensamma utrymmen som tvättstuga, trapphus med mera.

• Uppträda så att grannar och den närmaste omgivningen inte störs.

• Låta lägenheten visas för bostadssökande när det står klart att hyresgästen ska flytta.

Om det blir fel i lägenheten:
• Om det uppstår en skada eller ett fel i din lägenhet ska du genast anmäla detta till hyresvärden på det sätt som hyresvärden har anvisat. Detsamma gäller för gemensamma utrymmen, till exempel för tvättstugan. Anlita jourhjälp bara om ett fel är akut och måste åtgärdas omedelbart. Skador som snabbt förvärras, vattenläckage och liknande, ska givetvis anmälas och åtgärdas omgående.

• Om du upptäcker ohyra i din lägenhet måste du omedelbart informera hyresvärden.

• Om du låser dig ute och anlitar hyresvärden eller en låssmed för att få dörren öppnad, får du själv betala för detta.

Brandsäkerhet:
• Bostadsbränder är den vanligaste branden med dödlig utgång. Ofta är det vardagliga orsaker till bränderna, till exempel en glömd platta på spisen, levande ljus eller rökning.

• För att öka brandsäkerheten är brandvarnare ett måste. Prova brandvarnaren en gång i månaden och när du har varit bortrest.

• Därtill rekommenderar myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att man har en pulversläckare på minst sex kilo hemma.

Annat som är bra att tänka på:
• Dra ur kontakten till kaffebryggare, hårtorkar, mobilladdare och liknande när de inte används.

• Placera inget som lätt fattar eld på eller vid spisen.

• Gör ren spisfläkten regelbundet. En bortglömd kastrull på spisen kan lätt fatta eld. Elden kan sprida sig till spisfläkten om den är igensatt av fett, och därifrån vidare i huset.

• Använd skyddskåpor på lampor i garderober och andra platser så att brännbart material inte kan komma i kontakt med glödlampor.

• Förvara inte brännbart material intill fasaden.

• Placera inte dörrmatta, barnvagn, cykel eller andra föremål i gemensamma utrymmen som portgång eller trapphus – det hindrar utrymning vid brand men också sjuktransporter och städning.

Hänsyn tIll grannar:
• Skaka mattor och annat ute på gården. Om du gör det från balkongen eller fönstret kanske grannen under störs.

• Många är känsliga för tobaksrök. Rök inte i gemensamma utrymmen som hissar, tvättstuga, källare och trapphus.

• Tänk på att du kan störa dina grannar om man röker på balkongen. Visa hänsyn genom att inte slänga fimpar på marken.

• Tänk på att det kan vara störande att spola stora mängder vatten sent på kvällen.

• Om du upplever att någon granne stör dig, är det alltid bäst att prata med honom eller henne och försöka komma fram till en lösning. Om det känns obekvämt kan du ta hyresvärden till hjälp. Vid upprepade störningar riskerar den störande grannen att bli uppsagd.

• Undvik hårda skor inomhus. Ljudet från till exempel träskor och skor med hårda, höga klackar fortplantar sig till övriga delar av huset.

• Ska du borra eller spika i väggarna, välj sådana tidpunkter när du inte stör dina grannar.

• Mata inte fåglar från balkong eller fönsterbleck. Fåglar skräpar ner, mat faller till marken och kan locka till sig råttor.

• Många människor lider av någon slags allergi eller är rädda för djur. Håll därför ditt husdjur under uppsikt.

Inomhusmiljön:
• Inomhusmiljön är viktig eftersom vi vistas inomhus större delen av dygnet. Vi vill alla ha det lugnt och tyst, lagom varmt och bra ventilation med mera.

• Vädra ordentligt men snabbt.

• Rengöra ventilationsdon och filter regelbundet.

• Se till att elementets termostat är frilagd. Ge värmen fritt spelrum!

• Kontakta hyresvärden om du ser tecken på fukt och mögel i lägenheten.

Spara energi och Vatten:
• Ta en snabb dusch i stället för att bada.

• Meddela hyresvärden om kranar eller wc-stolar står och droppar.

• Stänga av tv:n med mera med strömbrytaren.

• Använda lågenergilampor.

 

Alberga fastigheter | E-post: info@albergafastigheter.se| Adress: Stensborgsgatan 44 63355 Eskilstuna